eMoto

Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną

1. Wejście do systemu

Wchodząc do serwisu Benefia24.pl każdy Klient ma możliwość:

  • zapoznania się z aktualną ofertą ubezpieczeń COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
  • pobrania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
  • bezpłatnego zarejestrowania się i założenia indywidualnego konta ubezpieczeniowego,
  • zapoznania się z warunkami obsługi klienta i likwidacji szkód.
2. Kalkulacja składki

Kalkulacja składki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego eMoto możliwa jest dla wszystkich Klientów, bez konieczności posiadania własnego konta w systemie i logowania.

Kalkulację przeprowadza się wchodząc na zakładkę "Kalkulator".

Przeprowadzenie kalkulacji nie wymaga podawania danych osobowych. Kalkulację można dowolnie modyfikować, cofając się do każdego z kroków kalkulacyjnych. Po zakończeniu kalkulacji, Klient może ją przesłać na swój adres e-mail lub zapisać na swoim indywidualnym koncie w serwisie Benefia24.pl (jeśli Klient jest zalogowany, wszystkie zakończone kalkulacje zapisują się automatycznie).

3. Wypełnienie wniosku o ubezpieczenie

Wypełnienie wniosku o ubezpieczenie możliwe jest po wejściu na zakładkę "Kup polisę". Wniosek stanowi rozszerzenie kalkulatora i zapamiętuje dane ostatniej kalkulacji przez co, oszczędza czas i nie wymaga od Klienta ponownego podawania tych samych danych. Korzystanie z zakładki "Kup polisę" wymaga zalogowania Klienta do serwisu Benefia24.pl

4. Akceptacja wymaganych klauzul

Po wypełnieniu wniosku w zakładce "Kup polisę" Klient powinien raz jeszcze zweryfikować podane dane, pobrać plik Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i zaakceptować wymagane klauzule. Po akceptacji wniosku Klient przechodzi do opcji zapłaty za polisę.

5. Zapłata za polisę

Zapłata za polisę odbywa się poprzez centrum bezpiecznych płatności elektronicznych - obsługiwane są wszystkie popularne w Polsce formy zapłaty (karta płatnicza, przelew z banku elektronicznego, przelew standardowy, przekaz pocztowy).

6. Potwierdzenie zawarcia umowy

Po pozytywnej autoryzacji płatności klient otrzymuje dwie wiadomości e-mail:

  • potwierdzającą autoryzację płatności w PayU,
  • potwierdzającą wygenerowanie polisy w Benefia24.pl.

Po potwierdzeniu wygenerowania polisy - można ją wydrukować z serwisu Benefia24.pl korzystając z funkcji "Moje polisy".

7. Oględziny pojazdu objętego wariantem Autocasco (AC)

Na etapie wypełniania wniosku, Klient oświadcza, iż umożliwi przedstawicielowi COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group dokonania ewentualnych oględzin ubezpieczanego pojazdu.

W tym celu we wniosku należy podać dane osoby będącej dysponentem pojazdu. Oględziny ubezpieczanych pojazdów są wykonywane losowo, najczęściej w przeciągu kilku dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.

Jeżeli Klient odmówi przedstawienia pojazdu do oględzin, COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma prawo odstąpić od zawarcia umowy ubezpieczenia Autocasco (AC).

8. Dostarczenie polisy do Klienta

Niezależnie od możliwości wydruku zawartej polisy ze stron serwisu Benefia24.pl, każdemu Klientowi zostaną przesłane 2 egzemplarze papierowych wersji polisy wraz z wnioskiem. Jeden z kompletów, podpisany przez Klienta, powinien zostać niezwłocznie odesłany do Benefii w załączonej kopercie zwrotnej.Mamy nadzieję, iż przygotowany przez nas serwis Benefia24.pl okaże się przyjazny i przejrzysty w użytkowaniu. Zapraszamy do zawierania umów ubezpieczeń.

Zespół Benefia24.pl