eMoto

Jeśli miałeś kolizję...

W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej objętej ochroną ubezpieczeniową AC, OC, NNW - niezwłocznie zgłoś szkodę pod numer (022) 212 20 30 czynny całą dobę.

Z chwilą rejestracji szkody otrzymasz informację o numerze szkody oraz operatorze, który w imieniu COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group będzie się z Tobą kontaktował celem dokonania oględzin pojazdu we wskazanym przez Ciebie miejscu postoju pojazdu oraz odbierze od Ciebie wypełniony druk zgłoszenia szkody oraz kopie dokumentów Twoich i pojazdu (np. prawo jazdy, dowód osobisty, dowód rejestracyjny).

Druk wypełnij możliwie dokładnie podając wszystkie informacje, co znacznie ułatwi i przyspieszy późniejszą likwidację szkody oraz wypłatę odszkodowania.

Druki zgłoszeń szkody

Po dokonaniu oględzin pojazdu przez rzeczoznawcę wysokość powstałej szkody zostanie ustalona przez operatora. Kwotę należnego odszkodowania otrzymasz przelewem na konto bankowe w terminie do 30 dni od daty powiadomienia o szkodzie. Jeśli w tym terminie nie było możliwe ustalenie odpowiedzialności COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group lub określenie wysokości odszkodowania, kwota należnego odszkodowania zostaje wypłacona w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności lub dostarczenia brakującej dokumentacji.

Jeśli zdecydujesz o naprawie pojazdu, wybór zakładu naprawczego należy do Ciebie. W takim przypadku niezbędnym jest sporządzenie przez zakład naprawczy kalkulacji (kosztorysu naprawy), która będzie podlegać weryfikacji przez operatora jeszcze przed rozpoczęciem naprawy.

Po naprawie pojazdu, w oparciu o faktury zostanie wypłacone odszkodowanie - albo na Twoje konto bankowe albo na konto bankowe zakładu naprawczego - jeśli podpiszesz
w zakładzie naprawczym cesję odszkodowania lub upoważnisz zakład naprawczy w innej formie, np. upoważnienie potwierdzone notarialnie.

Podczas likwidacji szkody AC lub NNW uwzględnione zostaną wszystkie zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Pamiętaj, że jesteś zobligowany do udokumentowania okresu bezszkodowej jazdy, jeżeli ubezpieczając pojazd podałeś informację o bezszkodowym przebiegu wcześniejszego ubezpieczenia.

Jeżeli samochód jest uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym dalszą jazdę, a posiadasz dodatkowe ubezpieczenie e-MOTO Assistance możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy drogowej.
Posiadamy świetnie zorganizowaną sieć holowników na terenie całego kraju. Wystarczy, że zgłaszając szkodę poinformujesz nas o konieczności holowania pojazdu.
Zapewnimy w tym przypadku dla Twojej wygody samochód zastępczy lub inną możliwość kontynuowania podróży, względnie zakwaterowanie w hotelu, jeżeli jesteś daleko od domu.

Jeżeli nie wykupiłeś ubezpieczenia e-MOTO Assistance w zorganizowaniu holowania uszkodzonego pojazdu możemy również pomóc. Niestety, holowanie w tym przypadku odbywa się na Twój koszt.

Nasz pracownik doradzi również, gdzie możesz sprawnie i szybko dokonać bezgotówkowej naprawy swojego samochodu. Nasze Towarzystwo nawiązało współpracę z wieloma zakładami naprawczymi zarówno autoryzowanymi, jak i rzemieślniczymi. Dzięki temu dokonasz naprawy każdej marki pojazdu, zarówno objętego gwarancją fabryczną producenta jak i starszego, nie angażując własnych środków finansowych.