eVoyage
  • Opis Produktu
  • Kalkulator

Ubezpieczenie eVOYAGE

Ubezpieczenie eVOYAGE jest ubezpieczeniem turystycznym skierowanym do osób wyjeżdżających poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w celach prywatnych lub służbowych.

Oblicz składkę w 2 minuty

Przejdź do kalkulatora

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednym z trzech wariantów ubezpieczenia:

Zakres terytorialny: Europa i państwa basenu morza Śródziemnego.

RODZAJ UBEZPIECZENIA
WARIANT UBEZPIECZENIA MINIMALNA FRANSZYZA REDUKCYJNA
PODSTAWOWY STANDARDOWY LUKSUSOWY
SUMA UBEZPIECZENIA (SUMA GWARANCYJNA) /
LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI (w PLN)
Koszty leczenia (KL)
w tym:
100.000 pln 200.000 pln 350.000 pln -
- koszty leczenia stomatologicznego do 250 euro do 250 euro od 250 euro -
Koszty transportu i repatriacji - w granicach i do wysokości sumy ubezpieczenia KL w granicach i do wysokości sumy ubezpieczenia KL -
Assistance w tym: w granicach i do wysokości sumy ubezpieczenia KL w granicach i do wysokości sumy ubezpieczenia KL w granicach i do wysokości sumy ubezpieczenia KL -
- całodobowy dyżur centrum alarmowego TAK TAK TAK -
- organizacja i pokrycie kosztów leczenia TAK TAK TAK -
- organizacja i pokrycie kosztów transportu i repatriacji - TAK TAK -
- na życzenie Ubezpieczonego poinformowanie o wypadku jego osób bliskich TAK TAK TAK -
- pomoc przy odtworzeniu dokumentów - TAK TAK -
- organizacja i pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwania - - TAK -
- pomoc tłumacza - - TAK -
Koszty ratownictwa i poszukiwania - - 12.500 euro -
Następstwa nieszczęśliwych wypadków 5.000 10.000 20.000 -
Odpowiedzialność cywilna 25.000 50.000 100.000 -
Bagaż podróżny 500 1.000 2.000 -


Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 1 sierpnia 2018

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - eVoyage.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 2 lutego 2017

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - eVoyage.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 31 października 2015

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - eVoyage.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia eVOYAGE obowiązujące od 18 kwietnia 2014 r.

eVoyage - Ogólne Warunki Ubezpieczenia.