Kup ubezpieczenie motocykla, skutera
Dla Twojej wygody przygotowaliśmy wiele sposobów zakupu ubezpieczenia motocykla, skutera i innych czterokołowców (w tym quadów).

Kupno ubezpieczenia motocykla, motoroweru online - mężczyzna analizujący ofertę przez internet

Wylicz składkę
on-line w 2 minuty!

Kup online

Kontakt w celu kupna oferty ubezpieczenia motocykla, motoroweru - przedstawicielka Benefia24 rozmawiająca przez telefon

Poproś o kontakt
naszego konsultanta

Zamów kontakt

Nie wiesz który pakiet wybrać? Zobacz porównanie:

Odpowiedzialność Cywilna (OC):
Auto Casco (AC):
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW):
Pomoc Assistance:
Pakiet OC
• w przypadku szkód na
osobie: 5 210 000 €**
• w przypadku szkód
w mieniu: 1 050 000 €***Już od: 70 zł*
Pakiet OC + NNW
• w przypadku szkód na
osobie: 5 210 000 €**
• w przypadku szkód
w mieniu: 1 050 000 €***

do 200 000 zł
na każdego
ubezpieczonego
w pojeździe

Już od: 214 zł*
Pakiet OC + AC
• w przypadku szkód na
osobie: 5 210 000 €**
• w przypadku szkód
w mieniu: 1 050 000 €***
do 250 000 zł
według wartości
rynkowej lub fakturowej
pojazdu


Już od: 470 zł*
Pakiet  OC, AC
+ NNW
• w przypadku szkód na
osobie: 5 210 000 €**
• w przypadku szkód
w mieniu: 1 050 000 €***
do 250 000 zł
według wartości
rynkowej lub fakturowej
pojazdu
do 200 000 zł
na każdego
ubezpieczonego
w pojeździe

Już od: 614 zł*
Pakiet  OC, AC,
NNW + Assistance
• w przypadku szkód na
osobie: 5 210 000 €**
• w przypadku szkód
w mieniu: 1 050 000 €***
do 250 000 zł
według wartości
rynkowej lub fakturowej
pojazdu
do 200 000 zł
na każdego
ubezpieczonego
w pojeździe
do 10 000 €
dla jednego zdarzenia
Już od: 738 zł*
*symulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art 66 Kodeksu Cywilnego. Wysokość składki uzależniona jest od rodzaju pojazdu. Przykładowa symulacja dla motocykla do 50 cm3
**w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
***w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
Pakiet OC
Odpowiedzialność Cywilna (OC)
Auto Casco (AC)
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Pomoc Assistance
Już od: 70 zł*
Pakiet OC + NNW
Odpowiedzialność Cywilna (OC)
Auto Casco (AC)
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Pomoc Assistance
Już od: 214 zł*
Pakiet OC + AC
Odpowiedzialność Cywilna (OC)
Auto Casco (AC)
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Pomoc Assistance
Już od: 470 zł*
Pakiet  OC, AC
+ NNW
Odpowiedzialność Cywilna (OC)
Auto Casco (AC)
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Pomoc Assistance
Już od: 614 zł*
Pakiet  OC, AC,
NNW + Assistance
Odpowiedzialność Cywilna (OC)
Auto Casco (AC)
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Pomoc Assistance
Już od: 738 zł*

Poznaj zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego oraz kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu objętego umową, będące następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

 • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego

Górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń stanowi suma gwarancyjna określona w ustawie.
Suma gwarancyjna jest równowartością w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie - 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
 • w przypadku szkód w mieniu - 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

Ubezpieczenie OC obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

Autocasco (AC) motocykla i motoroweru

Ubezpieczenie autocasco (AC) zapewni rekompensatę poniesionych strat, na wypadek różnych zdarzeń losowych, takich jak kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie motocykla lub motoroweru. Ochrona jest dostępna do 15 roku eksploatacji w przypadku motocykli nowo przyjmowanych do ubezpieczenia, powyżej 15 roku eksploatacji w przypadku kontynuacji umowy. Ochroną objęte są zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu oraz kradzież pojazdu.

Umową ubezpieczenia AC objęte są szkody powstałe na skutek zdarzeń zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich w ich częściach znajdujących się na terytorium Europy, a także na terenie Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu z zastrzeżeniem, że na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy ubezpieczeniem nie objęte są szkody powstałe na skutek utraty pojazdu lub jego części lub jego wyposażenia wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, wymuszenia rozbójniczego lub zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia z wyłączeniem utraty pojazdu, jego części lub jego wyposażenia, na skutek przywłaszczenia.

Poznaj opcje dodatkowe ubezpieczenia AC:

Ubezpieczenie akcesoriów motocyklowych obejmuje zwrot kosztów poniesionych w związku ze zniszczeniem lub uszkodzeniem objętych ochroną w ramach umowy akcesoriów motocyklowych w przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia doszło do zniszczenia lub uszkodzenia akcesoriów motocyklowych w wyniku zdarzenia z udziałem pojazdu objętego ubezpieczeniem AC (autocasco).

Zakres ochrony dotyczy szkód powstałych w wyniku zdarzenia objętego ochroną AC (z wyłączeniem kradzieży). Ochroną objęta jest odzież (strój) motocyklisty, tj. kask, buty, rękawice, spodnie, kurtka, kombinezon, do wysokości sumy ubezpieczenia.

Sumę ubezpieczenia można dowolnie wybrać z następujących kwot: 4 000 zł, 6 000 zł, 8 000 zł, 10 000 zł.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) motocyklisty:

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu w postaci uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego. Odpowiedzialność Towarzystwa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów Europy w ich częściach znajdujących się na terenie Europy, a także na terenie Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.
Suma ubezpieczenia nawet do 200 000 zł! Sumę ubezpieczenia można dowolnie wybrać z następujących kwot: 30 000 zł, 50 000 zł, 100 000 zł, 200 000 zł.

Poznaj opcje dodatkowe ubezpieczenia NNW:

Klauzula Powrót do zdrowia (składka tylko 40 zł). Ubezpieczenie między innymi obejmuje:

 • Dostęp do lekarzy i specjalistycznych badań - ponad 25 specjalistów (4 konsultacje)
 • Opieka psychologa (10 konsultacji)
 • Badania diagnostyczne
 • Badania Laboratoryjne (w ramach limitu 1500 zł na badania i zabiegi: zabiegi ambulatoryjne i pakiet rehabilitacji (30 zabiegów))

Assistance pojazdów mechanicznych

Przedmiotem ubezpieczenia assistance motocykla jest organizacja i/lub pokrycie kosztów pomocy na rzecz Ubezpieczonych.
Możesz dostosować zakres do Twoich potrzeb:

 • holowanie nawet do 1000 km
 • pojazd zastępczy nawet do 21 dni (Jako pojazd zastępczy oferujemy samochód osobowy klasy A np.: Chevrolet Spark, Citroen C1, Fiat 500, Fiat Panda, Ford Ka, Hyundai i10, Kia Picanto, Opel Agila, Opel Karl, Opel Adam, Peugeot 108, Renault Twingo, SEAT Mii, Skoda Citigo, Smart Fortwo, Suzuki Splash, Toyota Aygo, Toyota iQ, Volkswagen up!)

Umową ubezpieczenia ASS SOS objęte są skutki zdarzeń zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jednego z następujących państw: Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Ceuty, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Izraela, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tunezji, europejskiej części Turcji, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Są dwa warianty:

Wariant pełny obejmuje świadczenia assistance w przypadku awarii, wypadku, kradzieży lub unieruchomienia pojazdu.
Świadczenia assistance polegają wtedy na udzieleniu Tobie pomocy w zakresie:
1) naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia albo holowania pojazdu (nawet do 1000km, wyboru maksymalnego dystansu holowania dokonujesz przy zawieraniu umowy ubezpieczenia w formularzu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia);
2) umożliwienia odbioru pojazdu albo doprowadzenia naprawionego pojazdu;
3) organizacji dostawy części zamiennych;
4) wynajmie samochodu zastępczego (nawet do 21 dni, wyboru maksymalnego okresu wynajmu pojazdu zastępczego dokonujesz przy zawieraniu umowy ubezpieczenia w formularzu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Świadczenie w zakresie wynajmu pojazdu zastępczego obejmuje podstawienie i odbiór wynajętego pojazdu zastępczego);
5) przewozie Ubezpieczonych;
6) zakwaterowaniu Ubezpieczonych.

 Wariant podstawowy obejmuje świadczenia assistance w przypadku awarii lub wypadku.
Świadczenia assistance polegają wtedy na udzieleniu Tobie pomocy w zakresie:
1) naprawy pojazdu na trasie albo holowania pojazdu (nawet do 1000km, wyboru maksymalnego dystansu holowania dokonujesz przy zawieraniu umowy ubezpieczenia w formularzu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia).

Potrzebujesz pomocy w wyborze ubezpieczenia?
Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji!

Przy telefonie

Biuro obsługi klienta Benefia24
czynne jest dla Państwa
pn-pt: 8:00 - 18:00

Informacja o produkcie ubezpieczeniowym i OWU

Ubezpieczenie motocykla, skutera i quada

Jazda na motocyklu, skuterze lub quadzie kojarzy się z niczym nieskrępowaną wolnością. Jednakże tak, jak w przypadku samochodów ubezpieczenie jest obowiązkowe. Sytuacje drogowe zdarzają się niestety bez względu na pojazd, jakim się poruszamy. Dotyczą więc tak samo samochodów osobowych, ciężarowych, jak i motocykli lub innych pojazdów. Warto mieć na uwadze i zatroszczyć się o odpowiednie ubezpieczenie motocykla, ubezpieczenie skutera lub ubezpieczenie quada. Zobacz, jakiego rodzaju polisy możesz zakupić na Benefia24.pl.

Czy ubezpieczenie OC motocykla jest obowiązkowe?

Wielu właścicieli jednośladów zastanawia się, czy konieczne jest całoroczne ubezpieczenie OC motocykla, jeśli korzystają ze swojego pojazdu tylko w ciepłym sezonie. Niestety, w tym zakresie obowiązują przepisy identyczne jak z ubezpieczeniem samochodu, zatem bez względu na to, czy motocykl jest używany, czy nie, musi mieć ważne ubezpieczenie OC. Przy jego wyborze warto rozważyć rozszerzenie polisy także o AC na motocykl, to ubezpieczenie motocykla od kradzieży lub zniszczenia przez zjawiska naturalne, jak np. gradobicie.

Ubezpieczenie motocykla a inne ubezpieczenia komunikacyjne

Jeśli posiadasz nie tylko motocykl, ale także samochód, warto pomyśleć o wyborze tego samego ubezpieczyciela dla wszystkich ubezpieczeń komunikacyjnych. Im szerszą ochronę wybierzesz, tym lepsze warunki możesz zyskać, a do tego wszystkie sprawy załatwisz w jednym miejscu. Sprawdź więc u nas ubezpieczenie motocykla razem z ubezpieczeniem samochodu dla maksymalnej wygody.

Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla?

Jeśli zastanawiasz się, ile kosztuje ubezpieczenie motocykla, skutera lub quada, skorzystaj z naszego kalkulatora online lub skontaktuj się z przedstawicielem Benefia24.
Koszt zależy od różnych parametrów, możesz to sprawdzić w kalkulatorze OC,AC,NNW, ASS. Jeśli masz jakieś wątpliwości, możesz również skorzystać z pomocy naszego konsultanta, który pomoże Ci w wyborze odpowiedniego wariantu ubezpieczenia.

Zamów kontakt
z konsultantem

Przy telefonie
Wybierz temat rozmowy
x