Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną


1. Wejście do systemu
Umowę ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy.
Wchodząc do serwisu Benefia24.pl każdy Klient ma możliwość:
  • zapoznania się z aktualną ofertą ubezpieczeń COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
  • pobrania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
  • bezpłatnego zarejestrowania się i założenia indywidualnego konta ubezpieczeniowego,
  • zapoznania się z warunkami obsługi klienta i likwidacji szkód.
2. Kalkulacja składki
Kalkulacja składki pakietowego ubezpieczenia mieszkaniowego możliwa jest dla wszystkich Klientów, bez konieczności posiadania własnego konta w systemie i logowania.

Kalkulację przeprowadza się wchodząc na zakładkę "Kalkulator".

Przeprowadzenie kalkulacji nie wymaga podawania danych osobowych. Kalkulację można dowolnie modyfikować, cofając się do każdego z kroków kalkulacyjnych. Po zakończeniu kalkulacji, Klient może ją przesłać na swój adres e-mail lub zapisać na swoim indywidualnym koncie w serwisie Benefia24.pl (jeśli Klient jest zalogowany, wszystkie zakończone kalkulacje zapisują się automatycznie).
3. Wypełnienie wniosku o ubezpieczenie
Wypełnienie wniosku o ubezpieczenie możliwe jest po wejściu na zakładkę "Kup polisę". Wniosek stanowi rozszerzenie kalkulatora i zapamiętuje dane ostatniej kalkulacji przez co, oszczędza czas i nie wymaga od Klienta ponownego podawania tych samych danych. Korzystanie z zakładki "Kup polisę" wymaga zalogowania Klienta do serwisu Benefia24.pl
4. Akceptacja wymaganych klauzul
Po wypełnieniu wniosku w zakładce "Kup polisę" Klient powinien raz jeszcze zweryfikować podane dane, pobrać plik Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i zaakceptować wymagane klauzule. Po akceptacji wniosku Klient przechodzi do opcji zapłaty za polisę.
5. Zapłata za polisę
Zapłata za polisę odbywa się poprzez centrum bezpiecznych płatności elektronicznych - obsługiwane są wszystkie popularne w Polsce formy zapłaty (karta płatnicza, przelew z banku elektronicznego, przelew standardowy, przekaz pocztowy).
6. Potwierdzenie zawarcia umowy
Po pozytywnej autoryzacji płatności klient otrzymuje dwie wiadomości e-mail:
  • potwierdzającą autoryzację płatności w PayU,
  • potwierdzającą wygenerowanie polisy w Benefia24.pl.
7. Dostarczenie polisy do Klienta
Każdemu Klientowi zostaną przesłane 2 egzemplarze papierowych wersji polisy wraz z wnioskiem. Jeden z kompletów, podpisany przez Klienta, powinien zostać niezwłocznie odesłany do Benefii w załączonej kopercie zwrotnej.Mamy nadzieję, iż przygotowany przez nas serwis Benefia24.pl okaże się przyjazny i przejrzysty w użytkowaniu. Zapraszamy do zawierania umów ubezpieczeń.

Zespół Benefia24.pl