Do kogo skierowany jest produkt Benefia Rodzina II

Ofertę kierujemy do osób ceniących sobie komfort i wygodę oraz wartość wolnego czasu.

Ubezpieczenie Benefia Rodzina II mogą zawrzeć osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami ubezpieczonego mienia.

W przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, home assistance, medical assistance ochroną objęte mogą być osoby fizyczne pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczającym.