Ogólne Warunki Ubezpieczenia eDom

UWAGA! Od 18 kwietnia 2014 obowiązują nowe ogólne warunki ubezpieczeń (OWU).

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) określają zasady ubezpieczenia eDom oraz prawa i obowiązki każdej ze stron. Stanowią one część umowy, dlatego każdy ubezpieczający otrzymuje ten dokument przy zawarciu polisy.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 31 października 2015
Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 18 kwietnia 2014
Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące do 18 kwietnia 2014
Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące do 15 kwietnia 2013
Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące do 8 lipca 2008
Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące do 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) określają zasady ubezpieczenia eDom oraz prawa i obowiązki każdej ze stron. Stanowią one część umowy, dlatego każdy Ubezpieczający otrzymuje ten dokument przy zawarciu polisy.

Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia przypisanymi dla poszczególnych wariantów polisy eDom


Zakup ubezpieczenia
ZADZWOŃ POD 22 544 14 14 I OBLICZ SKŁADKĘ W 2 MINUTY