Ogólne Warunki Ubezpieczenia Benefia Rodzina II

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) określają zasady ubezpieczenia Benefia Rodzina II oraz prawa i obowiązki każdej ze stron. Stanowią one część umowy, dlatego każdy ubezpieczający otrzymuje ten dokument przy zawarciu polisy.

Archiwum