Informacje ogólne

Uprzejmie informujemy, że w naszych relacjach ( Klient – Towarzystwo ) będzie miał zastosowanie język polski oraz w języku polskim będzie zawarta umowa ubezpieczenia.

Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną

1. Wejście do systemu

Wchodząc do serwisu Benefia24.pl każdy Klient ma możliwość:
 • zapoznania się z aktualną ofertą ubezpieczeń COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group,
 • pobrania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
 • bezpłatnego zarejestrowania się i założenia indywidualnego konta ubezpieczeniowego,
 • zapoznania się z warunkami obsługi klienta i likwidacji szkód.

2. Kalkulacja składki

Kalkulacja składki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego możliwa jest dla wszystkich Klientów, bez konieczności posiadania własnego konta w systemie i logowania.

Kalkulację przeprowadza się wchodząc na zakładkę "Kalkulator".

Przeprowadzenie kalkulacji nie wymaga podawania danych osobowych. Kalkulację można dowolnie modyfikować, cofając się do każdego z kroków kalkulacyjnych. Po zakończeniu kalkulacji, Klient może ją przesłać na swój adres e-mail lub zapisać na swoim indywidualnym koncie w serwisie Benefia24.pl (jeśli Klient jest zalogowany, wszystkie zakończone kalkulacje zapisują się automatycznie).

3. Wypełnienie wniosku o ubezpieczenie

Wypełnienie wniosku o ubezpieczenie możliwe jest po wejściu na zakładkę "Kup polisę". Wniosek stanowi rozszerzenie kalkulatora i zapamiętuje dane ostatniej kalkulacji przez co, oszczędza czas i nie wymaga od Klienta ponownego podawania tych samych danych. Korzystanie z zakładki "Kup polisę" wymaga zalogowania Klienta do serwisu Benefia24.pl

4. Akceptacja wymaganych klauzul

Po wypełnieniu wniosku w zakładce "Kup polisę" Klient powinien raz jeszcze zweryfikować podane dane, pobrać plik Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i zaakceptować wymagane klauzule. Po akceptacji wniosku Klient przechodzi do opcji zapłaty za polisę.

5. Zapłata za polisę

Zapłata za polisę odbywa się poprzez centrum bezpiecznych płatności elektronicznych - obsługiwane są wszystkie popularne w Polsce formy zapłaty (karta płatnicza, przelew z banku elektronicznego, przelew standardowy, przekaz pocztowy).

6. Potwierdzenie zawarcia umowy

Po pozytywnej autoryzacji płatności klient otrzymuje dwie wiadomości e-mail:
 • potwierdzającą autoryzację płatności
 • potwierdzającą wygenerowanie polisy w Benefia24.pl.
Po potwierdzeniu wygenerowania polisy - można ją wydrukować z serwisu Benefia24.pl korzystając z funkcji "Moje polisy". Wydruk internetowy możliwy jest w przypadku wykupienia polisy eMoto. Umowa ubezpieczenia uważana jest za ważną w momencie otrzymania informacji o pozytywnej autoryzacji płatności.

7. Oględziny pojazdu objętego wariantem Autocasco (AC) – produkt eMoto

Na etapie wypełniania wniosku, Klient oświadcza, iż umożliwi przedstawicielowi Towarzystwa Ubezpieczeń COMPENSA S.A. Vienna Insurance Group dokonania ewentualnych oględzin ubezpieczanego pojazdu.

W tym celu we wniosku należy podać dane osoby będącej dysponentem pojazdu. Oględziny ubezpieczanych pojazdów są wykonywane losowo, najczęściej w przeciągu kilku dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.

Jeżeli Klient odmówi przedstawienia pojazdu do oględzin, COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma prawo odstąpić od zawarcia umowy ubezpieczenia Autocasco (AC).

8. Dostarczenie polisy do Klienta

Niezależnie od możliwości wydruku zawartej polisy ze stron serwisu Benefia24.pl ( polisa eMoto ), każdemu Klientowi zostaną przesłane 2 egzemplarze papierowych wersji polisy wraz z wnioskiem. Jeden z kompletów, podpisany przez Klienta, powinien zostać niezwłocznie odesłany do Benefii w załączonej kopercie zwrotnej.

9. Skargi i zażalenia związane z umową ubezpieczenia

Skargi i zażalenia związane z umową ubezpieczenia Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia może zgłosić bezpośrednio do Towarzystwa ( na adres wskazany w dokumencie ubezpieczenia) lub Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Towarzystwo jest zobowiązane do zajęcia stanowiska i udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni od dnia wpływu skargi lub zażalenia.

Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub Uprawionego z umowy ubezpieczenia.

10. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z zapisami Art. 16b ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny jeżeli umowa ubezpieczenia zawierana jest na odległość Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 30 dni od dnia poinformowania Klienta o zawarciu umowy ubezpieczenia. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

Płatności

 • Składka za ubezpieczenie eMoto może być zapłacona jednorazowo lub rozłożona na dwie raty.
 • System Benefia24.pl automatycznie przypomina e-mailem i SMSem o terminie płatności poszczególnych rat.
 • Płatności za zakupione polisy mogą dokonywać inne osoby niż Ubezpieczający.Wyjątkiem jest płatność kartą kredytową - dane Ubezpieczającego muszą być identyczne jak dane posiadacza karty kredytowej. Przepraszamy za niedogodności ale to dla Państwa bezpieczeństwa.
Formy i rodzaje płatności

Serwis Benefia24.pl obsługuje wpłaty dokonywane za pomocą następujących instrumentów:

 • karty płatnicze
 • Visa,
 • Diners Club,
 • MasterCard/EuroCard,
 • JCB,
 • PBK Styl,
 • PolCard,
 • karty "płaskie" VISA ELECTRON banków: Inteligo, Deutsche Bank PBC i Millenium,
 • przelewy elektroniczne
 • mTransfer,
 • Płacę z Inteligo (konto Inteligo),
 • Płacę z iPKO,
 • Pekao24 (Bank Pekao S.A.),
 • MultiTransfer (MultiBank),
 • Przelew24 (BZWBK),
 • ING Bank Śląski,
 • Płać z Nordea,
 • Przelew z BPH,
 • Lukas Bank,
 • Przelew z Citibanku,
 • Przelew z Polbanku,
 • Przelew z Kredyt Banku,
 • Przelew z BGŻ,
 • Przelew z Millennium,
 • Przelew z Deutsche Banku,
 • Przelew z Raiffeisen Banku,
 • płatności w formie PRZEKAZU/PRZELEWU Z DOWOLNEGO BANKU oraz w formie PRZEKAZÓW POCZTOWYCH.
PayU S.A - partner serwisu Benefia24.pl

Partnerem serwisu Benefia24.pl jest firma PayU S.A. oraz dedykowana dla e-Biznesu platforma bezpiecznych transakcji elektronicznych – Płatności.pl. PayU S.A. wchodzi w skład Grupy Allegro. Firma ta istnieje na rynku od listopada 2006 roku.

Udziałowcami PayU S.A. są QXL Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie oraz Spółka QXL ricardo plc z siedzibą w Londynie. PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN – w całości opłacony.

Platforma Płatności.pl posiada wszelkie wymagane certyfikaty oraz zabezpieczenia, dające osobie dokonującej płatności najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa i gwarancji dotyczącej prawidłowości obsługi płatności.


 
ubezpieczenie eMoto
ubezpieczenie komunikacyjne eMoto
Masz samochód? Oferujemy Ci kompleksowy pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego dostępny w Internecie. Ubezpieczenie eMoto usyskało nagrodę "Produkt Roku 2006".
 

 
ubezpieczenie eVoyage
ubezpieczenie turystyczne eVoyage
Wyjeżdżasz w podróż zagraniczną? Służbowo czy turystycznie, w interesach czy na wypoczynek. Pełną ochronę gwarantuje Ci Ubezpieczenie eVoyage.