Kontakt

    COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
    Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
    Nr KRS: 11036, Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 61.500.000,- złotych.
    NIP: 525-21-66-530

Dane teleadresowe:

    Aleje Jerozolimskie 162
    02-342 Warszawa

    benefia24@benefia.pl


    Obsługa Klienta: (22) 544 14 14
    pon-pt 9:00 - 17:00

    Zgłaszanie szkód - całodobowo tel. 0801 080 300, (0-22) 212 20 30