eMoto

Ogólne Warunki Ubezpieczenia eMoto

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) określają zasady ubezpieczenia eMoto oraz prawa i obowiązki każdej ze stron. Stanowią one część umowy, dlatego każdy ubezpieczający otrzymuje ten dokument przy zawarciu polisy.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 1 stycznia 2016
Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 31 października 2015
Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 1 grudnia 2014
Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 28 października 2013
Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 23 lipca 2012
Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 18 czerwca 2012
Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 14 września 2010
Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 20 lipca 2009
Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 2 czerwca 2008
Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 10 sierpnia 2007
Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące do 10 sierpnia 2007